Πρόεδρος:                  Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος

Ά Αντιπρόεδρος:     Ζερβάκης Εμμανουήλ του Ηρακλή   

΄Β Αντιπρόεδρος:    Κρασανάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου

Γραμματέας:             Κουδουμά Ιουλία του Γεωργίου

Ταμίας:                        Αντωνακάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Μέλη:                           Κουμπαράκη Κυριακή (Κούλα)

                                         Μαρκάκη Δέσποινα του Γεωργίου

                                         Κωνσταντουλάκη Βίκυ

                                         Χατζάκης Νικόλαος

                                         Μπαλτζάκη Έφη του Κων/νου

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: